Komunikační programy

Pojem komunikační programy je hodně široký. Úvodem přiblížime náš KOALA SYSTÉM jako řešení nebo doplnění systému distanční komunikace, ať už se jedná o školy, kurzy, skupiny, home-office.

 

Koala systém je integrovaný systém vytváření a odesílání offline sdělení všeho druhu (soubory zvukové, textové, grafické, tabulkové). Předně umožňuje zvukové nahrávky profesionální kvality, tvorbu „mluvících stránek“, u učitele budování zvukového přednáškového portfolia pro opakované využití.  Základem jsou 2 licenční programy od NCH Sofware, Austrálie, plně a samostatně využitelné i privátně mimo systém. Ty navíc umožňují přístup do dalších integrovaných programů jako např. WavePad, světová klasika v editaci zvuku.

 

Všichní účastníci systému mají na svých počítačích instalovanou hlavní aplikaci Express Scribe a program RecordPad nebo Voxal pro nahrávání přes mikrofon. Komunikace probíhá přes pevně nastavené ftp ve Scribe. Kliknutím na příslušný hyperlink se žákovi/ studentovi/členu/zaměstnanci zobrazí na speciálním webu školy/klubu/ firmy či jiného subjektu přehled úkolů/sdělení od učitele/šéfa. Klikne na to, co potřebuje a vybrané stažené soubory se mu otevřou v přímo ve Scribe. Tam může na nich (ihned) pracovat a splněné úkoly / odpovědi, včetně jakýchkoli příloh, odesílat prostým kliknutím zpět jako jediný unikátně zapakovaný soubor.

Učitelé/šéfové si tato sdělení stahují ze svých systémových e-boxů. Stahování je přímo z aplikace jediným kliknutím nebo časovým nastavením. Soubory se automaticky rozbalí. E-boxy se stahováním vyprázdňují.

 

Systém umožňuje vést u každého účastníka automatickou evidenci / archivaci všech sdělení. Každé sdělení a reakci na něj lze okamžitě dohledat a otevřít v detailu. Tak např. řediteli školy s neomezeným vstupem do systému to poskytuje přehled o všech zadávaných úkolech v rámci distanční offline výuky jako jeden z podkladů pro kontrolu, řízení a hodnocení. Časovatelná automatická skartace.

 

Systém může vhodně doplňovat online komunikaci, je-li provozována. Umožňuje zvukové  nahrávání videokonferencí,  videopřednášek, videohovorů u každého účastníka. V případě školy se tak žáci a jejich rodiče mohou zvukem k online výuce vracet a tím zvyšovat její účinnost.

K přehrávání slouží vyspělý zvukový přehrávač, včetně textového pole, zvukových záložek, plynulé regulace rychlosti, zesilovače, dalších nastavení.

 

modulární systém

třída/ročník/stupeň/škola

velká či malá skupina osob

na míru každé situaci

 

rychlá realizace

„bezcovidová“ instalace

přes internet a email

české manuály a podpora

finanční nenáročnost

nákup 2 programů zajišťuje navíc vstup do dalších programů

 

Specifikujte své potřeby a požádejte o nabídku – přes nchkoala@seznam.cz

 

xxx

 KOMUNIKAČNÍ PROGRAMY:

pro detail a možnost stažení si klíkněte na název programu

 

Sleduje aktivitu počítače dítěte

Verity Parental Control ( „Rodičovská kontrola“) umožňuje snadno a neinvazivně sledovat, co vaše děti dělají na počítači a online. Po rychlém nastavení začne Verity protokolovat používané programy, navštívené webové stránky, pořizovat snímky obrazovky a další. Všechna data jsou přístupná prostřednictvím webového rozhraní chráněného heslem. Blokujte nevhodné webové stránky a aplikace.

 

Kamerový systém                                    

EyeLine Video Surveillance monitoruje sučasně záběry z 1 až vyše 100 video kamer. Zaznamenáva každý pohyb a informuje v reálnom čase na webu nebo online pomocí vzdáleného přihlášení, upozorněním přes email nebo sms. Pro větší bezpečnost vytvořte monitorovací systém pro sledování aktivit v blízkosti domu, firmy, v maloobchodě. Proměňte webovou kameru na chůvu vašeho ditětě. Možno kombinovat s poplachovým systémem.

 

FTP klient

Classic FTP je intuitivní a spolehlivý FTP klient, který usnadňuje odesílání souborů nebo údržbu webových stránek.

 

 Naplánuje nahrávání a přehrávání zvuku

Program AudioTime umožňuje naplánovat počítač se systémem Windows tak, aby nahrával nebo přehrával zvuk v určitých datech a časech. Může přehrávat soubor během záznamu a nahrávat nebo přehrávat více souborů najednou (pokud máte nainstalovánu více než jednu zvukovou kartu).  AudioTime je ideální pro rozhlasové stanice, které pravidelně potřebují nahrávat síťové programy v pevnou dobu.

 

Virtuální PBX systém

Axon je virtuální ústředna pro Windows nebo Linux navržená pro správu hovorů v obchodním nebo call centru. Každá firma, ať už malá nebo velká, může nyní implementovat škálovatelnou pobočkovou ústřednu založenou na VoIP instalací tohoto softwaru na libovolném počítači. Software funguje jako plně vybavený telefonní přepínač připojující se k telefonním linkám a pobočkám pomocí nejmodernější technologie VoIP.

 

Vícekanálový zvukový a telefonní záznamník

VRS Telephone and Voice Recording je profesionální aplikace pro nahrávání hlasu, která se používá pro nahrávání telefonní linky, protokolování rozhlasových stanic, nahrávání v kontrolních místnostech a mnohem více pro počítače se systémem Windows nebo Linux. Tento vícekanálový software pro záznam zvuku může nahrávat až 64 zvukových kanálů současně s automatickým spuštěním a zastavením, pokud je to nutné. VRS je vybaven digitálním zpracováním signálu pro zlepšení srozumitelnosti hlasu a automatické  řízení úrovně. Nahrávky jsou automaticky komprimovány pro archivaci. Později je lze vyhledávat podle data, času, řádku nebo jiných dat.  

 

Internetový diktátový systém       

Web Dictate je internetový diktátový systém, který umožňuje uživatelům nahrávat, upravovat a odesílat diktát z jakéhokoli webového prohlížeče s podporou Java. Tento webový diktátový server je ideální pro velké organizace, jako jsou školy, nemocnice a laboratoře, kde nejsou počítače přiřazeny, nebo pro společnosti se vzdáleným nebo cestujícím personálem. Webový diktát může pojmout jednoho až 10 000 uživatelů. Jednoduše nainstalujte Web Dictate do počítače se systémem Windows a přidejte uživatele. Poté zadáte uživatelům adresu serveru (URL) a přihlásí se pomocí svého webového prohlížeče. 

 

Voice Email - hlasové zprávy pomocí email

Vemail je hlasový e-mailový software, který umožňuje nahrávat a odesílat zvukové zprávy a poznámky pomocí běžných emailů z PC nebo Pocket PC. Jednoduše zadejte e-mailovou adresu a během hovoru stiskněte a podržte klávesu F6. Po dokončení nahrávání bude zpráva komprimována a automaticky odeslána jako e-mail. Zvukový e-mail lze přehrávat pomocí standardního přehrávače médií. Typické aplikace: rychlé zprávy v kanceláři. Je rychlejší namluvit než napsat e-mail nebo telefonovat; zprávy mezi přáteli - zvukové e-maily mohou být mnohem více osobní než textové; pro lidi se zdravotním postižením, pro které je obtížné psát.

 

Přepojí VoIP se Skype

Uplink Skype to Sip Converter spojuje VoIP hovory protokolu SIP s proprietární telefonní sítí Skype. Funguje to oběma směry. Protokol SIP se stal průmyslovým standardem pro VoIP, zatímco  IP telefon 'Skype' má téměř kultovní následování na trhu s mládeží.

 

 

Zde si můžete kliknout na příbuzné obory: Diktovací software a Telefonní software

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

---infopanel---

Libovolný box

Zde můžete jak v levé tak i pravé liště umístit box s editovatelným obsahem z administace. Vše jednoduše díky správy v administraci.