Motto: v praxi nejlépe fungují systémy, které jsou přirozené a uživatelsky jednoduché

 

Systém KOALA v kostce

 

 

 

Koala systém je integrovaný systém vytváření a odesílání offline sdělení všeho druhu (soubory zvukové, textové, grafické, tabulkové). Předně umožňuje zvukové nahrávky profesionální kvality, tvorbu „mluvících stránek“, u učitele budování zvukového přednáškového portfolia pro opakované využití.  Základem jsou 2 licenční programy od NCH Sofware, Austrálie, plně a samostatně využitelné i privátně mimo systém. Ty navíc umožňují přístup do dalších integrovaných programů jako např. WavePad, světová klasika v editaci zvuku.

 

Všichní účastníci systému mají na svých počítačích instalovanou hlavní aplikaci Express Scribe a program RecordPad nebo Voxal pro nahrávání přes mikrofon. Komunikace probíhá přes pevně nastavené ftp ve Scribe. Kliknutím na příslušný hyperlink se žákovi/ studentovi/členu/zaměstnanci zobrazí na speciálním webu školy/klubu/ firmy či jiného subjektu přehled úkolů/sdělení od učitele/šéfa. Klikne na to, co potřebuje a vybrané stažené soubory se mu otevřou v přímo ve Scribe. Tam může na nich (ihned) pracovat a splněné úkoly / odpovědi, včetně jakýchkoli příloh, odesílat prostým kliknutím zpět jako jediný unikátně zapakovaný soubor.

Učitelé/šéfové si tato sdělení stahují ze svých systémových e-boxů. Stahování je přímo z aplikace jediným kliknutím nebo časovým nastavením. Soubory se automaticky rozbalí. E-boxy se stahováním vyprázdňují.

 

Systém umožňuje vést u každého účastníka automatickou evidenci / archivaci všech sdělení. Každé sdělení a reakci na něj lze okamžitě dohledat a otevřít v detailu. Tak např. řediteli školy s neomezeným vstupem do systému to poskytuje přehled o všech zadávaných úkolech v rámci distanční offline výuky jako jeden z podkladů pro kontrolu, řízení a hodnocení. Časovatelná automatická skartace.

 

Systém může vhodně doplňovat online komunikaci, je-li provozována. Umožňuje zvukové  nahrávání videokonferencí,  videopřednášek, videohovorů u každého účastníka. V případě školy se tak žáci a jejich rodiče mohou zvukem k online výuce vracet a tím zvyšovat její účinnost.

K přehrávání slouží vyspělý zvukový přehrávač, včetně textového pole, zvukových záložek, plynulé regulace rychlosti, zesilovače, dalších nastavení.

 

 

modulární systém

třída/ročník/stupeň/škola

velká či malá skupina osob

na míru každé situaci

 

rychlá realizace

„bezcovidová“ instalace

přes internet a email

české manuály a podpora

finanční nenáročnost nákup 2 programů zajišťuje navíc vstup do dalších programů

 

 

Specifikujte své potřeby a požádejte nás o nabídku na nchkoala@seznam.cz

 

zpět